Ektorpsringen ligger i stadsdelen Ektorp. Enheten består av fyra olika byggnader inom området: Hus A, Kulturringen, D och Målgränds skola. Resultatsenhetschef är Gun-Britt Holmgren, rektor är Erik Fredriksson och Marie Zetterquist är pedagogisk elevsamordnare. Ektorpsringen är en profilskola med kulturinslag. Eleverna får välja bland olika kulturprofiler som de får undervisning i två gånger per vecka. Profilerna är Musik, Film, Dans, Bild, Drama, Slöjd, Teknik, Idrott, IUP och instrumentspelning. Eleverna i F-3 har också profiler men då en gång per vecka.

Profiler

På Ektorpsringen/Kulturringen har eleverna profil/elevens val tisdagar och torsdagar 13.40.14.40 Här följer en kort presentation av de olika profilerna.
IUP: här arbetar eleven med de teoretiska ämnen som de vill komma vidare i. Det kan handla om att man behöver få extra tid för att nå kunskapsmålen eller om att man vill fördjupa sig i något ämne.


Trä och metallsöjd: Vi fördjupar oss i trä och metallslöjdens tekniker, Eleverna väljer på följande; kista, låda med lock, monsterlåda, tidningsställ, bricka, svepask, skålslagning, lampett eller enkla musikinstrument. 

Musik: Först så inventerar vi vilka instrument som eleverna är mest intresserade av tex trummor, gitarr, bas, tvärflöjt, piano, keyboard eller parcassion. Vi sjunger tillsammans, spelar instrument i smågrupper och lite längre fram kommer vi även skriva egna låtar som vi spelar in.